Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ujście

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ujście

W budynku Ujskiego Domu Kultury funkcjonuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ujście. Ujskiej bibliotece podlegają cztery biblioteki filialne w Nowej Wsi Ujskiej, Mirosławiu i Ługach Ujskich. Zbiory biblioteki to: książki, czasopisma, gazety, zbiory specjalne i dokumenty życia społecznego. Biblioteki dysponują sprzętem komputerowym z dostępem do internetu dla użytkowników. Wspópracują z wieloma instytucjami i aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym, edukacyjnym i społecznym gminy. Oferta biblioteki skierowana jest do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Biblioteka mieszkańcom gminy Ujście swój księgozbiór i dostęp do internetu, organizuje spotkania autorskie, prelekcje, lekcje biblioteczne, warsztaty, odczyty, pogadanki, wystawy, konkursy, wycieczki i koncerty literacko-muzyczne.

Księgozbiór ujskiej biblioteki i jej filii to łącznie około 60 tysięcy woluminów.

Ujska biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”.

Biblioteka otrzymuje środki na zakup książek od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.