Konkursy świąteczne

20GRU

Konkursy świąteczne

UDK
Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka…
Ujski Dom Kultury ogłasza konkursy o tematyce świątecznej dla dzieci i dorosłych:
Plastyczny konkurs dla dzieci na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową
oraz
Literacki konkurs dla dorosłych (i prawie dorosłych) na najpiękniejsze życzenia świąteczne
Liczymy na Waszą kreatywność i już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w konkursowych zmaganiach.
Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem.
Regulamin konkursu plastycznego
Konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową
1. Konkurs przewidziany jest dla dzieci w wieku szkolnym od kl. I do VIII.
2. Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę samodzielnie, technika dowolna, według upodobań i umiejętności.
Liczy się pomysłowość i oryginalność pomysłu oraz estetyka wykonania.
3. Format pracy od A6 do A5.
4. Tematyka pracy musi nawiązywać do świąt Bożego Narodzenia (symbolika, zwyczaje, wystrój itp).
5. Forma pracy- indywidualna (nie będziemy przyjmować prac wykonanych grupowo).
6. Do każdej z prac zgodnie z wymaganiami RODO musi być załączona metryczka. Metryczki można odebrać w biurze UDK lub pobrać ze strony:
7. Kategorie wiekowe:
a) Klasy I-III
b) Klasy IV-VI
c) Klasy VII-VIII
8. Prace należy dostarczyć do UDK do 20 grudnia br. (osobiście lub pocztą na adres: UDK, ul. Czarnkowska 32, 64-800 Ujście. Można też wrzucić do naszej skrzynki umieszczonej na drzwiach wejściowych).
8. Prace oceniać będzie jury specjalnie powołane przez organizatora.
9. Kryteria oceny: samodzielność, zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania, oryginalność.
10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22 grudnia, o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna.
11. Nagrody będą fajne:)
12. UDK zastrzega sobie prawo zatrzymania prac celem zorganizowania wystawy.
13. UDK zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
14. O wynikach konkursu będziemy informować na stronie internetowej www.udk.ujscie.pl oraz na stronie Facebook Ujskiego Domu Kultury
15. Laureaci zostaną również powiadomieni telefonicznie
Regulamin konkursu literackiego
Konkurs literacki na najpiękniejsze życzenia świąteczne
1. Konkurs przewidziany jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.
2. Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę samodzielnie. Liczy się kreatywność i oryginalność.
3. Liczba znaków: max 500.
4. Tekst dostarczony na kartce może być pisany ręcznie, na maszynie lub wydrukowany – liczy nie treść!
5. Tematyka pracy musi nawiązywać do świąt Bożego Narodzenia.
6. Forma pracy – indywidualna (nie będziemy przyjmować prac wykonanych grupowo).
7. Do każdej z prac zgodnie z wymaganiami RODO musi być załączona metryczka. Metryczki można odebrać w biurze UDK lub pobrać ze strony:
8. Prace należy dostarczyć do UDK do 20 grudnia br. (osobiście, mailowo na adres: udk@udk.ujscie.pl lub pocztą na adres: UDK, ul. Czarnkowska 32, 64-800 Ujście. Można też wrzucić do naszej skrzynki umieszczonej na drzwiach wejściowych.
9. Prace oceniać będzie jury specjalnie powołane przez organizatora.
10. Kryteria oceny: samodzielność, zgodność z tematem, oryginalność. kreatywność, estetyka wykonania.
11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22 grudnia, o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna.
12. Nagrody będą fajne:)
13. UDK zastrzega sobie prawo zatrzymania prac celem zorganizowania wystawy.
14. UDK zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
15. O wynikach konkursu będziemy informować na stronie internetowej www.udk.ujscie.pl oraz na stronie Facebook Ujskiego Domu Kultury
16. Laureaci zostaną również powiadomieni telefonicznie