MAJ W MOIM SERCU

MAJ W MOIM SERCU

UDK
 
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MAJ W MOIM SERCU”
REGULAMIN KONKURSU
Za oknami piękny maj. Przyroda cudownie rozkwitła, krajobrazy jak z bajki, godne uwiecznienia. Dlatego Świetlica Środowiskowo-Wychowawcza i Ujski Dom Kultury zapraszają dzieci i młodzież szkolną do udziału w Konkursie Fotograficznym „MAJ W MOIM SERCU”.
1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu Fotograficznego są Świetlica Środowiskowo-Wychowawcza i Ujski Dom Kultury.
2. CELE KONKURSU
– rozbudzenie zamiłowań artystycznych młodzieży szkolnej
– poznawanie rodzimej przyrody
– promowanie zabawy i zajęć twórczych na świeżym powietrzu
3. UCZESTNICY
W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Ujście.
4. TERMIN
Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 24 maja 2024 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczeniu nagród nastąpi podczas obchodów Dnia Dziecka z UDK w sobotę, 1 czerwca
5. FORMA
-forma i technika wykonywanych zdjęć jest dowolna
6. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs podzielono na dwie kategorie wiekowe:
-pierwsza kategoria wiekowa: klasy I – IV Szkoły Podstawowej
-druga kategoria wiekowa: klasy V – VIII Szkoły Podstawowej
Zdjęcia należy przesłać do UDK na adres mailowy scena.udk@gmail.com lub wydrukowane w formie papierowej w formacie max A4 na adres Ujskiego Domu Kultury, 64-850 Ujście,ul. Czarnkowska 32. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić na Konkurs jedną pracę wykonaną samodzielnie.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie dołączoną metryczkę zawierającą dane uczestnika i zgodę rodziców na udział w konkursie.
7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Powołane przez Organizatorów Jury wyłoni laureatów Konkursu, dla których przewidziane są nagrody rzeczowe. Oceniana będzie uroda zdjęcia, zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność ujęcia itp.
Prace nadesłane na Konkurs stanowią własność organizatora.
8. Nadesłane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w UDK w sobotę, 1 czerwca br.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM WARUNKÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU.