Zimowy Konkurs Plastyczny

15GRU

Zimowy Konkurs Plastyczny

UDK

Ujski Dom Kultury

ogłasza

Zimowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Sikorki i inne ptaki”

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I – IV szkół podstawowych

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • przedszkola
  • klasy I – IV szkoły podstawowej

Tematyka konkursu:

Prace powinny przedstawiać ptaki (jeden lub wiele) zimujące w Polsce.

Cele konkursu:

– Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat gatunków ptaków żyjących w Polsce

– Rozbudzenie zainteresowania ornitologią

  • Uwrażliwienie dzieci na otaczająca nas przyrodę
  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i umiejętności plastycznych dzieci

Kryteria oceny:

Komisja konkursowa będzie oceniała oryginalność, estetykę i jakość prac

Wymagania techniczne dotyczące prac:

1. Format pracy – A4

2. Technika – rysunek, malarstwo

3. Na odwrocie pracy należy nakleić metryczkę zawierająca imię i nazwisko autora, wiek oraz numer telefonu, a także oświadczenie RODO z czytelnym podpisem rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu. Metryczkę można pobrać na dole strony. Prace bez metryczki nie będą oceniane.

Ocenie podlega jedna, wcześniej nie publikowana praca. Prace nie podlegają zwrotowi.

Termin i miejsce składania prac:

Prace należy wrzucić do skrzynki pocztowej  umieszczonej na drzwiach Ujskiego Domu Kultury lub złożyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ujście w Ujściu. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Ujskiego Domu Kultury oraz na profilu FB UDK Ujskiego Domu Kultury.

Laureaci zostaną też powiadomieni telefonicznie.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.

 

konkurs plastyczny – metryczka