Opowiadali o snach

19 lutego 2016 r. w Ujskim Domu Kultury Teatr Wirtualny działający przy Regionalnym Centrum Kultury w Pile wystawił spektakl pt. „Opowiem ci skąd się biorą sny”.

Autorka spektaklu Ewelina Wyrzykowska tak mówi o swojej sztuce: Spektakl to poetycka opowieść osnuta na wierszach Papuszy i współczesnych poetów romskich. Najprawdziwszych cyganów, takich, których się nie domyślamy. Sceniczne stawienie pytań – co wiemy o ich tęsknocie za wędrowaniem, zaprawioną goryczą utraconego. Lecz nie jest to relacja ze skansenu- to opowieśc o byciu innym, obcym dla otoczenia. Z drugiej strony spektakl odsłania cenę asymilacji. Konieczność porzucenia tęsknot za dawnym sposobem życia, by próbować zakorzeniać się w teraźniejszym. Samotność rozumiana jako doświadczenie osiadłego człowieka konfrontuje się tu z przeżyciem nomada, dając uniwersalny przekaz w scenicznej materii. Wszyscy jesteśmy Everymanami. Rom, Cygan, wędrowiec także. I każdy z nich może powtórzyć słowa Papuszy: „…nie przyszłam po wasze pieniążki. Przyszłam byście czarnej nocy nie czynili w biały dzień”.
Po spektaklu Ewelina Wyrzykowska opowiedziała publiczności o swojej sztuce oraz o tym, że każdy może być cyganem we współczesnym świecie.