Złote Gody

W Ujskim Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji Złotych Godów. Medalami za „DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” nadanymi przez Prezydenta RP odznaczone zostały pary, które w 2016 obchodziły jubileusz 50-ciu lat wspólnego życia. Ten wspaniały Jubileusz świętowało wspólnie dziesięć par: Stanisława i Jan Baumgart, Anna i Ryszard Hoppe, Aniela i Jan Hudzińscy, Zofia i MieczysławKrobscy, Halina i Henryk Muszczyńscy, Stanisława i Marian Rudzińscy, Czesława i Kazimierz Sroka, Danuta i Witold Staśkowscy, Halina i Ryszard Szeląg oraz Janina i Alfons Witoch. Jubilatom medale wręczył oraz złożył życzenia Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki. Gratulacje i życzenia czcigodnym Jubilatom złożyli również przedstawicielka Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kamila Ziemichód, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu Marek Jankowski oraz Kierownik USC w Ujściu Alicja Luberska. Pani Luberska przedstawiła też krótkie noty biograficzne wszystkich Jubilatów. Oprawę muzyczną tej niezwykłej uroczystości stanowiła muzyka w wykonaniu Marka Frąckowiaka oraz ujskiego chóru „Milenium”. Okolicznościowe wiersze recytowały: Marcelina Borzych i Kalina Grzeszczak.