ZAKUP OŚWIETLENIA

29.02.2024 r. Ujski Dom Kultury podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na realizację operacji pn. „Zakup oświetlenia i nagłośnienia scenicznego do Ujskiego Domu Kultury”.

Umowa została zawarta w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Ujskiego Domu Kultury poprzez zakup oświetlenia i nagłośnienia scenicznego.

Operacja zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wartość całkowita dotacji to 54.722,00zł