17 Międzynarodowy Dzień Tańca

10CZERW

17 Międzynarodowy Dzień Tańca

14.00 UDK

Po dwuletniej przerwie wymuszonej pandemią do Ujskiego Domu Kultury wraca Międzynarodowy Dzień Tańca. Termin nietypowy, 10 czerwca. Start o godzinie 14.00. Poniżej regulamin imprezy.

Regulamin

1. Cele Festiwalu:

prezentacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych

integracja środowiska tanecznego

wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej

2. Termin i miejsce:

10.06.2022r., godz. 14.00,w Ujskim Domu Kultury w Ujściu

3. Organizatorzy:

Ujski Dom Kultury

4. Warunki uczestnictwa:

w festiwalu mogą brać udział zespoły taneczne w trzech, ściśle przestrzeganych, kategoriach wiekowych:

1. od 7-9 lat

2. od 10-12 lat

3. od 13-15 lat

opłata akredytacyjna wynosi 5 zł od osoby, płatne w dniu Festiwalu

5. Zasady regulaminowe

uczestnicy występują zgodnie ze swoim wiekiem i grupą wiekową,

wiek najstarszego członka zespołu decyduje o przydziale do grupy wiekowej tego zespołu,

dopuszcza się wszystkie style taneczne z dowolną muzyką i akrobatyką,

każdy zespół prezentuje jeden układ taneczny (maksymalnie 4 minuty)

nie zastosowanie się do powyższych punktów regulaminu, skutkuje obniżeniem oceny występu,

zgłoszenia należy przesłać na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 03.06.2022 r.

na adres:

Ujski Dom Kultury

ul.Czarnkowska 32

64-850 Ujście

lub mailem na adres udk@udk.ujscie.pl o treści „Karta zgłoszenia na MDT 2022“

wszyscy uczestnicy proszeni są o przesłanie podkładu muzycznego wykonywanego tańca w formacie MP3 na adres udk@udk.ujscie.pl do 03.06.2022 r. w treści zaznaczyć „Nagranie na MDT 2022“

6. Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez organizatora,

nadzór nad pracą komisji oraz rozstrzyganie spraw spornych będzie należało do organizatora

po prezentacji Jury ogłosi wyniki i wręczy dyplomy i statuetki

kryteria oceny (technika tańca, dobór muzyki, wyraz sceniczny, kostiumy,

rytmiczność i dynamika wykonania)

7. Nagrody:

dla laureatów statuetki

dyplomy uczestnictwa i medale dla wszystkich zespołów

8. Organizatorzy zapewniają:

scenę

obsługę techniczną i sprzęt nagłośnieniowy

poczęstunek dla wszystkich

9. Informacje ogólne

dojazd oraz ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie