Dożynki niebawem

4WRZE

Dożynki niebawem

ŁUGI UJSKIE

REGULAMIN KONKURSU

„NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” 2022

Organizator:

Gmina Ujście

Ujski Dom Kultury

Miejsce konkursu:

Ługi Ujskie

Termin konkursu:

4 września 2022 r., podczas DOŻYNEK GMINNO – PARAFIALNYCH

Cel konkursu:

 1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.
 2. Prezentacja najpiękniejszych wieńców dożynkowych z terenu gminy Ujście i parafii Ujście.
 3. Promocja walorów wsi polskiej.
 4. Wyłonienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych.
 5. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa z terenu gminy Ujście i parafii Ujście.
 2. Każde sołectwo może zgłosić do konkursu 1 wieniec dożynkowy.
 3. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.

Komisja Konkursowa:

 1. Wieńce dożynkowe oceni komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
 2. Z prac komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez
  wszystkich jej członków.

Kryteria oceny:

Komisja dokona wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego oceniając:

 1. Zgodnie z tradycją. Tradycyjne formy wieńca:
 • w kształcie kopuły najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących  się u szczytu ramionach.
 • w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden nad drugim, a każdy kolejny o mniejszej średnicy.
 • w kształcie płaskiej korony.
 1. Użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów: kłosów 4 podstawowych zbóż, owoców, warzyw, kwiatów i innych płodów ziemi. Tradycyjny wieniec nie może posiadać ozdób sztucznych. Dopuszcza się wykonanie wieńca na stelażu z metalu, drutu, drewna, wikliny. Do łączenia poszczególnych elementów można użyć kleju, sznurka, słomy. Maksymalna wysokość wieńca – 150 cm.
 2. Staranność wykonania i stopień trudności.
 3. Ogólny wyraz artystyczny.

 

Nagrody i  wyróżnienia: Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody pieniężne I, II i III stopnia. Zdobywcy pozostałych miejsc otrzymają nagrody pieniężne jednakowej wysokości.

Rozstrzygnięcie konkursu: Nagrody zostaną wręczone w dniu 4 września, podczas DOŻYNEK GMINNO – PARAFIALNYCH.