Poszukiwani twórcy

Poszukiwani twórcy

LGD Krajna nad Notecią

Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią rozpoczęła realizację nowych projektów promocyjnych. Jednym z nich jest wydanie publikacji dotyczącej rękodzielnictwa i twórczości ludowej na obszarze Krajny nad Notecią. Jeśli jesteś twórcą ludowym, rękodzielnikiem i rzemieślnikiem – zgłoś się do projektu.

Jak informuje organizator działań, w wydawnictwie zamieszczone zostaną informacje oraz zdjęcia dotyczące lokalnych twórcach ludowych, artystów, rzemieślników i rękodzielników. Każdy z wybranych twórców będzie miał swoje miejsce w publikacji z informacjami i fotografiami, dokumentującymi jego działalność.

Jeśli jesteś twórcą ludowym, rękodzielnikiem i rzemieślnikiem, zgłoś się do projektu. A jeśli znasz osoby, które powinny się znaleźć w niniejszej publikacji, przekaż im informacje o projekcie.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do LGD Krajna nad Notecią – więcej informacji o naborze: http://lgdkrajna.pl/Tworcy-ludowi-rekodzielnicy-i-rzemieslnicy-poszukiwani,1490,pl.html

Można też kontaktować się w tej sprawie z Ujskim Domem Kultury (67/284-00-32).