Dożynki w Ługach Ujskich

Dożynki w Ługach Ujskich

Ługi Ujskie miały być gospodarzem dożynek już w 2020 roku, ale pandemia Covid19 na dwa lata pozmieniała wszędzie i wszystkim wszelkie scenariusze. Dopiero w 2022 roku świat mógł wrócić do normalności. Wreszcie mogliśmy uczcić jak należy rolnicze święto plonów. I tak też się stało. W minioną niedzielę, 4 września mieszkańcy Ługów Ujskich podjęli na dożynkach gminnych dożynkowych gości.

Gminne święto plonów w Ługach Ujskich świętowano przy słonecznej pogodzie, w pięknie ustrojonej wsi, w obecności licznie zgromadzonych gości dożynkowych. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. dziękczynną w miejscowym kościele. Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy świetlicy wiejskiej. Tam odbyła się dalsza cześć wydarzenia czyli część obrzędowa z udziałem zespołu KASZTELANKI, a po niej koncert dożynkowy „Cuda, wianki, złote przeboje” zespołu Artes Ensemble. Na okoliczność tegorocznego Narodowego Czytania teatr, działający przy UDK wystawił etiudę teatralną ŚWITEZIANKA. W dalszej części programu święta plonów znalazł się koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” teatru muzycznego HALS, a wieczorem odbyła się zabawa taneczna z prezenterem muzycznym Rafałem Dreze.

Funkcje starostów tegorocznych dożynek sprawowali Arleta Hawrylczak i Andrzej Cieślak.

Arleta Hawrylczak urodziła się w 1970 roku w Pile. Planowała zostać krawcową, ukończyła nawet szkołę krawiecką, ale ostatecznie los zdecydował inaczej. W 1991 roku odziedziczyła gospodarstwo rolne po rodzicach i podjęła z mężem pracę jako rolnik. Z latami dokupili ziemi i powiększyli ojcowiznę do 50 hektarów.

Gospodarstwo ma profil tradycyjny- jest nastawione i na produkcję roślinną i na zwierzęcą. Na gruntach rolnych uprawiane są kukurydza, pszenżyto, jęczmień, pszenica, pozostałe tereny to łąki i pastwiska.

Jeśli zaś chodzi o produkcję zwierzęcą, w gospodarstwie pani Arlety prowadzona jest hodowla opasów i bydła mlecznego, w sumie 90 sztuk.

Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane. Zmechanizowana jest także nowa obora.

Pani Arleta ma troje dzieci- córkę i dwóch synów. Córka mieszka w Poznaniu, synowie pozostali w pobliżu, prowadzą swoje firmy i pomagają mamie w prowadzeniu gospodarstwa.

Pasje pani Arlety to podróże, zwiedzanie nowych, ciekawych miejsc, a także gotowanie, wytwarzanie serów oraz pieczenie, głównie ciast i chleba.

Starosta dożynek, Andrzej Dariusz Cieślak urodził się w 1970 roku w Pile. Gospodarstwo rolne prowadzi od 1994 roku. Zaczynał od 2 hektarów. Z czasem powiększył swój areał do 60 hektarów: 40 hektarów to grunty własne, a 20 hektarów to dzierżawa.

Do niedawna w gospodarstwie prowadzona była hodowla bydła mięsnego oraz trzody chlewnej. Obecnie jednak gospodarstwo zmieniło kierunek produkcji na roślinną. Struktura zasiewu to: 10 hektarów kukurydzy na ziarno, 10 hektarów pszenicy, 4 hektary żyta oraz 2 hektary ziemniaków jadalnych. Reszta to łąki. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane.

Pan Andrzej wspólnie z żoną wychowuje sześcioro dzieci. Córka służy w Wojsku Obrony Terytorialnej i uczy się w technikum, syn już prowadzi własne gospodarstwo. Pozostała czwórka uczy się jeszcze w szkole podstawowej.

Dawniej pan Andrzej czynnie uprawiał sport, głównie biegi, dziś pasjonuje go kibicowanie. Jest członkiem Rady Sołeckiej, działa w spółkach wodnych i udziela się społecznie na rzecz wsi.

Starostowie wręczyli burmistrzowi Ujścia, Romanowi Wroteckiemu chleb, wypieczony z tegorocznych zbóż. Burmistrz zapewnił, że podzieli go mądrze i sprawiedliwie tak, by nikomu go nie zabrakło.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy jury nie miało łatwego zadania, bo czołówka najpiękniejszych była naprawdę bardzo wyrównana. Ostatecznie zwyciężył wieniec Węglewa. Drugie miejsce przypadło Ługom Ujskim, a trzecie zajęło Kruszewo. Pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienia.

Organizatorami dożynek byli: Burmistrz Ujścia, Sołectwo Ługi Ujskie oraz Ujski Dom Kultury.