Konkurs Recytatorski im. Jana Brzechwy

13GRU

Konkurs Recytatorski im. Jana Brzechwy

17.00 UDK

 

Regulamin

1.Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Jana Brzechwy,Juliana Tuwima oraz innych twórców poezji dla dzieci,

aktywizacja teatralna oraz kształtowanie wrażliwości i wyobraźni dzieci.

2.W konkursie mogą brać udział dzieci ze szkół podstawowych z klas I-III oraz IV VI z gminy i miasta Ujście.

3.Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden wiersz.

4.Jury oceniać będzie wyłącznie recytacje indywidualne

i w każdej kategorii przyzna I,II i III miejsce.

5.Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę także odpowiedni dobór stroju i rekwizytów wykorzystanych podczas recytacji.

6.Te6. Formularz zgłoszeniowy do pobrania w UDK. Zgłoszenia uczestników należy kierować do biura UDK osobiście.

Termin zgłoszeń upływa dnia 9.12.2019.

7.Jury przyzna nagrodę specjalną.

8.Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

 

Termin konkursu: 13.12.2019,godz.17.00

Sala Widowiskowa Ujskiego Domu Kultury