Najpiękniejsze sikorki i inne ptaki

Najpiękniejsze sikorki i inne ptaki

UDK

Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I – IV szkół podstawowych.

Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

1. przedszkola

2. klasy I – IV szkoły podstawowej.

W kategorii przedszkolaków przyznano dwa pierwsze miejsca dla Szymona Kina i Michała Niemczyńskiego.

W kategorii szkolnej natomiast pierwsze miejsce zdobyła Kornelia Tomaszewska, drugie- Jagna Grzeszczak, a trzecie- Maja Rzekęć. Ponadto wyróżniono Martynę Niemczyńską i Julię Roske.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody, ufundowane przez Ujski Dom Kultury.

Gratulujemy.