Nasi na dorocznych prezentacjach artystycznych

23WRZE

Nasi na dorocznych prezentacjach artystycznych

RCK

Były to już 20 prezentacje działalności artystycznej ludzi III wieku. Gminę Ujście reprezentowały w pilskim RCK członkinie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wspierane przez panie, zrzeszone w działającym przy UDK klubie Igiełka. Nasze artystki zaprezentowały zabawki, serwetki, anioły z masy solnej, modne dziergane torby, zakładki itp. itd -rzeczy piękne i niepowtarzalne.

Ujska delegacja przywiozła z Piły dyplom i puchar od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Serdecznie gratulujemy talentów i nagród.