Nasi na Sejmiku w Kaczorach

16CZER

Nasi na Sejmiku w Kaczorach

Kaczory

Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach zaprezentowały się amatorskie grupy teatralne z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Do tegorocznej edycji zakwalifikowano w sumie dziewięć zespołów. Wśród nich- Teatr Polodowcowy z Ujścia oraz Teatr „18+” z Kruszewa. Artyści z Ujścia wystawili sztukę pt. „Bez podszewki” w reżyserii Mateusza Ziemichoda, natomiast aktorzy z Kruszewa- „Żabulkę” w reżyserii Jolanty Grabowskiej. Oba przedstawienia znane są ujskiej publiczności teatralnej, ponieważ były wcześniej wystawiane na scenie Ujskiego Domu Kultury.

Podczas Sejmiku zaprezentowały się również: Teatr Obrzędowy „Lubominianki z Boniewa, Teatr „Gest” z Szydłowa, Seniorski Zespół Teatralny z Chocenia, Teatr „W krzywym Zwierciadle” ze Stepnicy, Klub Seniora „Kujawy Bachorne Nowe” z Osięcin, Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina oraz Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego.

W radzie artystycznej zasiadali: animator słowa, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie – Jan Zdziarski, folklorysta – Katarzyna Smyk oraz Krystyna Adamczyk – animator kultury. Przegląd zakończono uroczystym wręczeniem wszystkim zespołom podziękowań i pamiątkowych upominków przez radną Rady Powiatu Teresę Strzelecką oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kaczory Kazimierza Załachowskiego.

Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Kaczorach to impreza znana w Polsce, z roku na rok zyskująca na prestiżu. Jesienią decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmik został wpisany do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.