Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka…

22GRU

Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka…

UDK

 Nasze jury zdecydowało jednogłośnie, że:

W kategorii klas młodszych zwyciężył Paweł Czarnecki. Przyznano dwa drugie miejsca dla Wiktorii Kruk i Szymona Kina oraz dwa trzecie dla Jagny Grzeszczak i Pawła Tyrlicza.

Z kolei w kategorii klas starszych najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową zrobiła Kalina Grzeszczak. Pięknie pracę swą wykonała również Maja Rzekęć nagrodzona miejscem drugim. W tej kategorii miejsca trzeciego nie przyznano.

Niestety, konkursu literackiego nie rozstrzygnęliśmy, gdyż nie wpłynęła żadna praca.