Odsłony przeszłości na urodziny miasta

25STY

Odsłony przeszłości na urodziny miasta

UDK

Wydawnictwo powstało nakładem Ujskiego Domu Kultury z okazji przypadającej w bieżącym roku 610. rocznicy nadania Ujściu praw miejskich.

– Każda wydana książka to w naszym domu święto rodzinne. Bardzo się z niej cieszymy, żona robi specjalną kolację. Czujemy się niemal tak, jakby urodziło nam się dziecko. To po prostu szczęście- powiedział Zbigniew Noska na spotkaniu autorskim.

„UJŚCIE. Odsłony przeszłości” to także dla nas, Ujskiego Domu Kultury czyli wydawcy, książka szczególna. Dotychczas wydawaliśmy głównie opracowania historyczne, raz książeczkę o Kołach Gospodyń Wiejskich i kulinariach, ale nigdy beletryzowane opowieści. Do tego jeszcze ta wyjątkowa okazja- 610. rocznica nadania Ujściu praw miejskich. Dlatego warto tę książkę mieć w swojej biblioteczce chociażby z tych względów, ale nie tylko.

Podczas premiery odbyła się rozmowa ze Zbigniewem Noską- autorem tekstów i jego żoną, Krystyną Noską – ilustratorką. Twórcom towarzyszyły także osoby, nierozerwalnie związane z ich pracą pisarską- córka Alicja, właścicielka Studia Projektu Graficznego Art-Wena oraz korektor Halina Frank. Spotkanie zakończyło się tradycyjnie podpisywaniem książek.

-Za swoją małą ojczyznę wszyscy jesteśmy odpowiedzialni- pisze we wstępie do publikacji „UJŚCIE. Odsłony przeszłości” autor. – To od mieszkańców Ujścia więc zależy, czy inni będą szanować ich tradycje i kulturę. To oni winni pamiętać o swoich przodkach, budować własną tożsamość, kultywować lokalne obyczaje i przekazywać je następnym generacjom. Właśnie dlatego napisałem tę książeczkę. Zawiera ona 13 opowieści z dziejów Ujścia i okolicy oraz 6 legend o tym zakątku Polski. Rozpoczyna ją tekst pt. „Ujście – narodziny grodu”, zawierający opartą na badaniach archeologicznych hipotezę o powstaniu piastowskiej warowni przy ujściu Gwdy do Noteci.

Premierze książki towarzyszyła wystawa ilustracji autorstwa Krystyny Noski, którą nadal można obejrzeć w holu UDK.

Książka „UJŚCIE. Odsłony przeszłości” kosztuje 20 zł. i jest do nabycia w bibliotece gminnej w UDK.