Piersi bez tajemnic czyli złowić raka w porę

17STY

Piersi bez tajemnic czyli złowić raka w porę

18.00 UDK

Przybyłe na spotkanie mieszkanki gminy zgłębiały teorię i praktykę. W części wykładowej omówiono znaczenia profilaktyki w badaniu piersi. W części praktycznej natomiast panie uczyły się na fantomach technik samobadania piersi.

Warsztaty firmowało i prowadziło Chodzieskie Stowarzyszenie Amazonki.