Przedwiośnie przy fontannie

12WRZ

Przedwiośnie przy fontannie

13:35

Wydarzenie zorganizowano w ramach Narodowego Czytania. Uczestnicy zasiedli na ławkach przy fontannie i w słoneczne, sobotnie popołudnie oddali się lekturze. „Przedwiośnie” czytali uczniowie szkoły w Ujściu oraz czytelniczki Gminne Biblioteki Publicznej.

Narodowe Czytanie przy fontannie zorganizowali Teresa Gajc-Zaleska z Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ujski Dom Kultury.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Przeczytano wtedy fragmenty „Pana Tadeusza”. W następnych latach wśród wyróżnionych lektur znalazły się: dzieła Aleksandra Fredry, Trylogia Henryka Sienkiewicza, „Lalka” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, a w ubiegłym roku – „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
Przedwiośnie to powieść Stefana Żeromskiego, opublikowana w 1924 roku, która opowiada o losach Cezarego Baryki, urodzonego i wychowanego w Baku. Po I wojnie światowej przyjeżdża on do odrodzonej Polski. W książce pisarz dokonał bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania.