Śpiewać każdy może…

14CZER

Śpiewać każdy może…

17.00 UDK
  1. Organizator Festiwalu:

Ujski Dom Kultury w Ujściu, ul. Czarnkowska 32

  1. Termin i miejsce:

Sala widowiskowa Ujskiego Domu Kultury w Ujściu.

14 czerwiec 2019 r. godz. 17.00

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 11 czerwca 2019 r. w UDK Ujście.

  1. Warunki uczestnictwa:

Do udziału w festiwalu zapraszamy wykonawców w kategorii solistów, zamieszkałych oraz uczących się na terenie gminy i miasta Ujście.

Uczestnicy przygotowują 1 piosenkę o dowolnym charakterze i stylu muzycznym.

Podkład muzyczny: pendrive – należy dostarczyć do UDK lub e-mailem na Imprezy@udk.ujscie.pl do dnia 11 czerwca 2019 r.

  1. Kategorie wiekowe:

Kat I – wiek od 5 do 8 lat /do II klasy Szkoły Podstawowej/

Kat II – wiek od 9 do 12 lat /do VI klasy Szkoły Podstawowej/

Kat III – wiek od 13 do 99 lat

  1. Nagrody:

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe a dla wszystkich wykonawców dyplomy uczestnictwa.

  1. Uwagi końcowe.

Szczegółowych informacji oraz wszelkiej pomocy dotyczącej podkładów

muzycznych, doborze repertuaru, stroju udziela Ryszard Kierecki tel. 0-67 284 00 32