Sto lat niepodległości w Mirosławiu

16LUTY

Sto lat niepodległości w Mirosławiu

16.00 MIROSŁAW

Wydarzenia zainaugurowane zostały mszą świętą w intencji powstańców wielkopolskich, odprawioną w kaplicy w Mirosławiu przez księdza Roberta Różańskiego, proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu. Po mszy pod pomnikiem ku czci powstańców wielkopolskich odczytany został apel poległych. Liczne delegacje złożyły kwiaty, ustawiono znicze. Światełka pamięci zapalono także na grobach powstańców, którzy spoczywają na tamtejszym cmentarzu. Mieszkanka Mirosławia, Małgorzata Ignacy, odczytała okolicznościowy wiersz „Rok 1918/1919/ Nad grobem Nieznanych Żołnierzy Powstańców” (autor nieznany), którego treść znalazła się także na specjalnie na te okazję wydanej pocztówce.

Po uroczystościach na cmentarzu uczestnicy sobotniego święta przeszli do świetlicy wiejskiej, gdzie odbyła się druga część uroczystości. W patriotycznym programie artystycznym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej.

Prezes Zarządu Oddziału Pilskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, płk Jan Ficerman wręczył sołtysowi Mirosławia, Zenonowi Krause pamiątkowy grawerton. Następnie zaproszono wszystkich do zwiedzania wystawy o powstaniu wielkopolskim i powstańcach z terenu gminy Ujście, przygotowanej przez Agnieszkę Martenkę i Marzenę Rybarczyk. Wystawa będzie czynna jeszcze przez miesiąc.

Patriotyczne świętowanie zakończył słodki poczęstunek.

Organizatorem wydarzenia było sołectwo Mirosław, współorganizatorami- Miasto i Gmina

Ujście, Ujski Dom Kultury, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej, Parafia p.w. św. Mikołaja w Ujściu oraz Powiat Pilski.