VII Festiwal Pieśni Pasyjnej 2019

7KWIE

VII Festiwal Pieśni Pasyjnej 2019

11.00 Kościół p.w.. Św. Mikołaja w Ujściu

Niewątpliwie było to jedno z najciekawszych w regionie wydarzeń wielkopostnych. W idealnej do tego scenerii, we wnętrzu ujskiego kościoła p. w. Św Mikołaja zaprezentowali się ze swoim pasyjnym repertuarem następujący wykonawcy: Chór Halka z Piły, Chór Lutnia z Roska, Chór Tęcza z Zakrzewa, Chór im. Świętej Cecylii z Połajewa oraz Chór Milenium z Ujścia. Festiwal odbył w niedzielę, w godzinach południowych. Tuż przed wydarzeniem chóry wzięły udział w mszy świętej, zapewniając jej muzyczną oprawę.
Na zakończenie festiwalu każdy chór otrzymał z rąk prezes Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile, Estery Serówki oraz byłego prezesa Oddziału, Aleksandra Korkowicza dyplomy i pamiątkowe statuetki.