Z głową w ulach

15LIP

Z głową w ulach

18.00 Galeria na Starym Rynku

 Okazją do organizacji spotkania było ukazanie się najnowszej książki Marty Konek „Z głową w ulach – Opowieści o pszczołach z Krajny miodem płynącej”. Autorka opowiedziała o książce i swojej pasji, jaką jest pszczelarstwo, a także o kolejnych planach wydawniczych.