Z Paryża do Ujścia

10SIE

Z Paryża do Ujścia

18:00 Galeria na Starym Rynku

„Z Paryża do Ujścia” – to tytuł spotkania z mieszkającą w Paryżu polską poetką Mirosława Niewińską.

Mirosława Niewińska urodziła się w Białymstoku. Dzieciństwo spędziła na Podlasiu, gdzie zetknęła się z kulturą narodów pogranicza. W Lublinie studiowała filozofię i psychologię. W Paryżu ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii i socjologii organizacji.

Zadebiutowała w „Kamenie” wierszem „Pamiętnik z drugiej strony”. Jej poezja była publikowana m.in. w czasopismach literackich „Za i Przeciw”, „Na Przykład”, „Nasze Słowo” (w tłumaczeniu na język ukraiński), „Wiadomości Uniwersyteckie”, „Rrom p-o drom”. Jest laureatką wielu nagród, w tym Międzynarodowej Nagrody Pokojowej przyznanej przez Fundację Reinholda Schneidera z Hamburga.

Wydarzenie organizuje Ujski Dom Kultury w Galerii na Starym Rynku w najbliższy piątek (10 sierpnia) o godzinie 18.00. Wstęp wolny.